7. Cơm trộn bạch tuộc nướng – Octopus King – F1 tòa M5 số 91 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình

7. Cơm trộn bạch tuộc nướng – Octopus King – F1 tòa M5 số 91 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình
Đánh giá bài viết

7.-Cơm-trộn-bạch-tuộc-nướng-Octopus-King-F1-tòa-M5-số-91-Nguyễn-Chí-Thanh-Ba-Đình-300x300 7. Cơm trộn bạch tuộc nướng - Octopus King - F1 tòa M5 số 91 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *