3. Cơm sườn xào chua ngọt – Cơm Niêu Tố Uyên – Số 102C2 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa

3. Cơm sườn xào chua ngọt – Cơm Niêu Tố Uyên – Số 102C2 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa
Đánh giá bài viết

3.-Cơm-sườn-xào-chua-ngọt-Cơm-Niêu-Tố-Uyên-Số-102C2-Phạm-Ngọc-Thạch-Đống-Đa-300x300 3. Cơm sườn xào chua ngọt - Cơm Niêu Tố Uyên - Số 102C2 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *