20. Cơm thố gà nướng – Cơm Thố Anh Nguyễn – Ngõ 48 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng

20. Cơm thố gà nướng – Cơm Thố Anh Nguyễn – Ngõ 48 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng
Đánh giá bài viết

20.-Cơm-thố-gà-nướng-Cơm-Thố-Anh-Nguyễn-Ngõ-48-Tạ-Quang-Bửu-Hai-Bà-Trưng-300x300 20. Cơm thố gà nướng - Cơm Thố Anh Nguyễn - Ngõ 48 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *