2. Cơm đảo đùi gà sốt chanh – Cơm Ngũ Vị – Số 100 Vạn Phúc, Ba Đình

2. Cơm đảo đùi gà sốt chanh – Cơm Ngũ Vị – Số 100 Vạn Phúc, Ba Đình
Đánh giá bài viết

2.-Cơm-đảo-đùi-gà-sốt-chanh-Cơm-Ngũ-Vị-Số-100-Vạn-Phúc-Ba-Đình-300x300 2. Cơm đảo đùi gà sốt chanh - Cơm Ngũ Vị - Số 100 Vạn Phúc, Ba Đình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *