17. Cơm lá dứa gà nướng đặc biệt – Gà Mái – Số 223 Giảng Võ, Đống Đa

17. Cơm lá dứa gà nướng đặc biệt – Gà Mái – Số 223 Giảng Võ, Đống Đa
Đánh giá bài viết

17.-Cơm-lá-dứa-gà-nướng-đặc-biệt-Gà-Mái-Số-223-Giảng-Võ-Đống-Đa-225x300 17. Cơm lá dứa gà nướng đặc biệt - Gà Mái - Số 223 Giảng Võ, Đống Đa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *