11. Cơm gà sốt nấm nguyên đùi – Nấm Việt Hà Thành – Số 6A Ô Chợ Dừa, Đống Đa

11. Cơm gà sốt nấm nguyên đùi – Nấm Việt Hà Thành – Số 6A Ô Chợ Dừa, Đống Đa
Đánh giá bài viết

11.-Cơm-gà-sốt-nấm-nguyên-đùi-Nấm-Việt-Hà-Thành-Số-6A-Ô-Chợ-Dừa-Đống-Đa-300x263 11. Cơm gà sốt nấm nguyên đùi - Nấm Việt Hà Thành - Số 6A Ô Chợ Dừa, Đống Đa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *