6. Chảo gà sốt cay ngọt – Tiệm 1985 – Số 103D6 ngõ 4B Đặng Văn Ngữ, Đống Đa

6. Chảo gà sốt cay ngọt – Tiệm 1985 – Số 103D6 ngõ 4B Đặng Văn Ngữ, Đống Đa
Đánh giá bài viết

6.-Chảo-gà-sốt-cay-ngọt-Tiệm-1985-Số-103D6-ngõ-4B-Đặng-Văn-Ngữ-Đống-Đa-300x300 6. Chảo gà sốt cay ngọt - Tiệm 1985 - Số 103D6 ngõ 4B Đặng Văn Ngữ, Đống Đa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *