2. Bánh mì chảo, bánh mì bít tết – Bánh Mì Ô Long – Số 65, 67 Hồ Đắc Di, Đống Đa

2. Bánh mì chảo, bánh mì bít tết – Bánh Mì Ô Long – Số 65, 67 Hồ Đắc Di, Đống Đa
Đánh giá bài viết

2.-Bánh-mì-chảo-bánh-mì-bít-tết-Bánh-Mì-Ô-Long-Số-65-67-Hồ-Đắc-Di-Đống-Đa-300x300 2. Bánh mì chảo, bánh mì bít tết - Bánh Mì Ô Long - Số 65, 67 Hồ Đắc Di, Đống Đa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *