More stories

  • MÓN NGON CHUẨN HẢI PHÒNG HIẾM HOI Ở HÀ NỘI :3…

    Món ăn đúng chất HẢI PHÒNG tại  HÀ NỘI Lên Hà Nội học từ mấy năm trước, nhớ đồ Hải Phòng quá luôn, chẳng nhẽ lại về quê ăn rồi lên. Xong được mấy bạn trong Hội Đồng Hương Hải Phòng giới thiệu quán chuyên món Hải Phòng tên Bến Chợ Đổ, mới đến ăn […] More