16. Cánh gà sốt – Lẩu Son – A44-45 Vạn Phúc, Hà Đông (Ngã tư Tố Hữu, Vạn Phúc, đối diện cây xăng nhỏ Vạn Phúc) (110k)

16. Cánh gà sốt – Lẩu Son – A44-45 Vạn Phúc, Hà Đông (Ngã tư Tố Hữu, Vạn Phúc, đối diện cây xăng nhỏ Vạn Phúc) (110k)
Đánh giá bài viết

16.-Cánh-gà-sốt-Lẩu-Son-A44-45-Vạn-Phúc-Hà-Đông-Ngã-tư-Tố-Hữu-Vạn-Phúc-đối-diện-cây-xăng-nhỏ-Vạn-Phúc-110k-300x300 16. Cánh gà sốt - Lẩu Son - A44-45 Vạn Phúc, Hà Đông (Ngã tư Tố Hữu, Vạn Phúc, đối diện cây xăng nhỏ Vạn Phúc) (110k)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *