15. Mỳ đen, gimbab chiên, Tokbokki – Tokbokki Vỉa Hè – Số 16A Nhà Hồ ngõ 2 Đại An, Hà Đông (40k)

15. Mỳ đen, gimbab chiên, Tokbokki – Tokbokki Vỉa Hè – Số 16A Nhà Hồ ngõ 2 Đại An, Hà Đông (40k)
Đánh giá bài viết

15.-Mỳ-đen-gimbab-chiên-Tokbokki-Tokbokki-Vỉa-Hè-Số-16A-Nhà-Hồ-ngõ-2-Đại-An-Hà-Đông-40k-300x225 15. Mỳ đen, gimbab chiên, Tokbokki - Tokbokki Vỉa Hè - Số 16A Nhà Hồ ngõ 2 Đại An, Hà Đông (40k)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *