17. Bún đậu mắm tôm – Quán Làng Mơ – Số 104 C3 Nghĩa Tân, Cầu Giấy

17. Bún đậu mắm tôm – Quán Làng Mơ – Số 104 C3 Nghĩa Tân, Cầu Giấy
Đánh giá bài viết

17.-Bún-đậu-mắm-tôm-Quán-Làng-Mơ-Số-104-C3-Nghĩa-Tân-Cầu-Giấy-300x271 17. Bún đậu mắm tôm - Quán Làng Mơ - Số 104 C3 Nghĩa Tân, Cầu Giấy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *